Osobné údaje

Titul (nepovinné)
Meno
Priezvisko
ID člena komory
Špecializácia (nepovinné)

Kontaktné údaje

Názov pracoviska
Adresa
Mesto
PSČ
Mobil
Email

Workshop

Téma: Pokročilé USG cievnych prístupov
Mám záujem
Nemám záujem

Objednávka ubytovania

Ubytovanie pre účastníkov konferencie je rezervované v Hoteli Turiec.

Ubytovacia kapacita je obmedzená, z toho dôvodu je potrebné ubytovanie objednať do 15. októbra 2017 prostredníctvom tohto formulára.

Zvoľte si jednu z možností
Nemám záujem
Chcem ubytovanie na nepeňažné plnenie
Chcem ubytovanie na vlastné náklady

Storno podmienky

Do 14. 10. 2017 (vrátane) bezplatné storno
Od 15. 10. 2017 do 24. 10. 2017 (vrátane) 50 % storno z ceny ubytovania
Od 25. 10.2017(vrátane)100 % storno z ceny ubytovania

Organizačný sekretariát

 

FARMI - PROFI, spol. s r.o.

Ing. Michaela Hladová

Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava